Termíny a kaucia

Termíny

! Termíny -zimná akcia - na jeseň 2023 -  jar 2024 / ...od novembra, do mája od 40eur /- viac info na tel.č. 0917516921 ,alebo na e.mail -4child@centrum.sk

Akcia Za polovicu -50% pri objednaní obytného prívesu teraz , ešte v tomto roku na leto 2024 zaplatíte o -50% menej. Využite to a pred-objednajte si náš obytný príves na letné dni 2024 za polovicu !
*postačí objednať si termín a zaplatiť zálohu 25% z celkovej ceny. 

* Termíny v kalendári sú  približné , niektoré možu byť  iba objednané. Presné volné termíny potvrdíme na požiadanie. 

Kaucia vo  výške 500 -  700€ / pri  prevzatí  / slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí karavanu/obytného prívesu.

Bez zaplatenia kaucie nebude vozidlo nájomcovi vydané!

Poplatky a zmluvné pokuty:
Prevzatie / odovzdanie mimo otváracích hodín (po dohode) za poplatok dohodou.
Extra znečistenie interiéru 30 – 300 €
Extra znečistenie exteriéru 30 – 150 €
Vrátenie znečistenej kuchynskej výbavy 20 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom čase 30 € / každá začatá hodina meškania
Nevyprázdnená nádrž na WC 50 €
Strata dokladov 300 €
Strata kľúčov 300 €
Strata EČV 80 €
Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla 300 €
Storná : 
V prípade stornovania zo strany objednávatela menej.ako 60dní  ostáva dodávatelovi  100% zaplatenej sumy.
V prípade stornovania zo strany objednávatela viac ako 60dní a menej ako 180dní vráti dodávatel objednávatelovi 30% zo zaplatenej sumy..
V prípade stornovania zo strany objednávatela viac ako 180dní vráti dodávatel objednávatelovi 50% zo zaplatenej sumy..
Dohodou , v prípade storna može dodávatel uznať časť zaplatenej sumy objednávatelovi, ako kredit do budúceho využitia služieb od dodávatela.