Termíny a kaucia

Termíny

! Posledné volné termíny - Na leto 2023 / ...od 17. augusta, v septembri.. /- viac info na tel.č.0917516921 ,
alebo na e.mail

* Termíny v kalendári sú  približné , niektoré možu byť  iba objednané. Presné volné termíny potvrdíme na požiadanie. 

Kaucia vo  výške 500 -  700€ / pri  prevzatí  / slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí karavanu/obytného prívesu.

Bez zaplatenia kaucie nebude vozidlo nájomcovi vydané!

Poplatky a zmluvné pokuty:
Prevzatie / odovzdanie mimo otváracích hodín (po dohode) za poplatok dohodou.
Extra znečistenie interiéru 30 – 300 €
Extra znečistenie exteriéru 30 – 150 €
Vrátenie znečistenej kuchynskej výbavy 20 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom čase 30 € / každá začatá hodina meškania
Nevyprázdnená nádrž na WC 50 €
Strata dokladov 300 €
Strata kľúčov 300 €
Strata EČV 80 €
Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla 300 €