Termíny a kaucia

Termíny

! Termíny - jarná akcia -
 Akcia zlava - 30% - 37 % pri objednávke teraz , ak objednáte si náš obytný príves ešte teraz pred hlavnou sezónou !

Výhodný prenájom od teraz- aj na leto , požičanie obyt.prívesu na týždeň /7dní/- akcia , ak objednáte hneď !


 

viac info na tel.č. 0917516921 ,
alebo na e.mail -pozicovnakaravan@centrum.sk

* Termíny v kalendári sú  približné , niektoré možu byť  iba objednané. Presné volné termíny potvrdíme na požiadanie. 

Kaucia vo  výške 500 -  700€ / pri  prevzatí  / slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí karavanu/obytného prívesu.

Bez zaplatenia kaucie nebude vozidlo nájomcovi vydané!

Poplatky a zmluvné pokuty:
Prevzatie / odovzdanie mimo otváracích hodín (po dohode) za poplatok dohodou.
Extra znečistenie interiéru 30 – 300 €
Extra znečistenie exteriéru 30 – 150 €
Vrátenie znečistenej kuchynskej výbavy 20 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom čase 30 € / každá začatá hodina meškania
Nevyprázdnená nádrž na WC 50 €
Strata dokladov 300 €
Strata kľúčov 300 €
Strata EČV 80 €
Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla 300 €
Storná : 
V prípade stornovania zo strany objednávatela menej.ako 60dní  ostáva dodávatelovi  100% zaplatenej sumy.
V prípade stornovania zo strany objednávatela viac ako 60dní a menej ako 180dní vráti dodávatel objednávatelovi 30% zo zaplatenej sumy..
V prípade stornovania zo strany objednávatela viac ako 180dní vráti dodávatel objednávatelovi 50% zo zaplatenej sumy..
Dohodou , v prípade storna može dodávatel uznať časť zaplatenej sumy objednávatelovi, ako kredit do budúceho využitia služieb od dodávatela. 

Storná ,  doplnkové služby -náklady :
Nad každych prejdených 899km doúčtuje dodávateĺ objednávatelovi službu - oprávnené náklady- amortizáciu-t.j.vačšie opotrebenie vo výške 72eur za každých aj načatých prejdených 900km.
Všetky dodatočné služby náklady vyúčtuje dodávatel vo faktúre počas požíčania , alebo po vrátení obytného prívesu v lehote 30dní.
Objednávatel zaplatí dodávatelovi tieto náklady obratom ihneď do 3dní na základe faktúry od dodávatela.Sumy do 500eur budú odpočítané z vratnej kaucie.